Protokoll 2016

Protokoll fört vid Årsmöte av Kronobergsavdelningen Riksförbundet Svensk Trädgård

På Urshult hotell den 22 maj 2016

 

 • 1 Lena Karström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
 • 2 Till ordförande för årsmötet valdes Ingrid Burmérius, Urshult
 • 3 Till sekreterare för årsmötet valdes Monica Pihl, Alvesta.
 • 4 Till att justera protokollet valdes Maja Agdén, Urshult och Britta Suorra, Urshult
 • 5 Dagordningen godkändes
 • 6 Årsmötet ansågs vara stadgeenligt utlyst.
 • 7 Ordförande Lena Karström redovisade Verksamhetsberättelsen för 2015. Den godkändes och lades till handlingarna.                         Bilaga 1

Kassören Mårten Segerberg redovisade den ekonomiska rapporten för 2015.                     Den godkändes och lades till handlingarna.                         Bilaga 2

 • 8 Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Johan Peterson
 • 9 Resultat och balansräkning fastställdes
 • 10 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
 • 11 Årsmötet beslutade att ersättningar till styrelseledamöter och revisorer ska vara oförändrad. (Styrelsen och revisorerna begär inget arvode.)                                                             Årsmötet beslutade att reseersättning för styrelseledamöter ska följa Svensk riksnorm d.v.s. 18,50 per mil. Samåkning så mycket som möjligt.

Årsmötet beslutade om ersättning för utlägg mot kvitto vid uppdragsresor.

 • 12 Till Ordförande för 1 år Lena Karström, Växjö Trädgårdsförening
 • 13 Varje förening föreslår en representant till styrelsen

Val av ledamöter till styrelsen på 2 år                                                                      Alvesta Trädgårdssällskap:                                   Monica Pihl                                              Älmhult Trädgårdsförening:                      Inger Arvidsson                                         Gränsbygdens trädgårdsförening:           Stefan Salomonsson                       Lessebo Trädgårdsförening:                    Lena Nilsson

Val av ledamöter i styrelsen på 1 år                                                                         Urshult Trädgårdsförening:            Ingrid Burmérius                                      Ljungby Trädgårdsförening:                      Bengt Abrahamsson

Följande representanter har 1 år kvar i styrelsen                                                     Gränsbygdens Trädgårdsförening:            Ingmar Hansson                                       Ljungby Trädgårdsförening:                      Eva Kristiansson                                        Växjö Trädgårdsförening:                        Mårten Segerberg

Varje förening utser representant som ersättare om ordinarie har förhinder

 • 14 Val av Revisorer för 1 år                      Johan Peterson, Lessebo                                                                                                             Sten Färdig, Lessebo

Val av revisorsersättare på 1 år                                                                                    Lars Nilsson, Lessebo

 • 15 Beslutades att styrelsen utser representanter till RST´s fullmäktigemöte 2017
 • 16 Inga motioner finns.
 • 17 Kassör Mårten Segerberg redovisar verksamhetsplan och budget för 2016 Dessa fastställdes.                                              Bilaga 3
 • 18 Årsmötet beslutade att årsavgiften för kommande kalenderår till Kronobergsavdelningen blir oförändrad d.v.s. 10 kronor/ riksmedlem
 • 19 Inger Arvidsson från Älmhult Trädgårdsförening hälsade välkomna till Årsmöte 2017 i Älmhult.
 • 20 Mårten Segerberg föreslår att länsföreningen ordnar en gemensam resa till ICA ( )i Tyskland under 2017

Älmhult Trädgårdsförening välkomnar medlemmar att följa med på deras 2 dagars resa till Trädgårdsmässan 2017 i Älvsjö som pågår 6 – 9 april

Information om att det går att ansöka om bidrag till Jubileum från Länsföreningen.

Information om att Tusen Trädgårdar har öppet 3 juli

Några medlemmar har öppet på Drömrundan första och andra helgen i juni. Man kan också besöka Caféer och Hantverk på denna tur.

Styrelsen uppmanar föreningarna att ta vara på varandras kunskaper och använd som föreläsare. Titta gärna på varandras Hemsidor för tips.

 

 • 21 Årsmötet förklarades avslutat.

Ordförande, Ingrid Burmérius                                              Sekreterare, Monica Pihl

 

Justeras

Maja Agdén                                                                                               Britta Sourra