Styrelse

Styrelsemedlemmar
Ordförande: Lena Karström. Växjö Trädgårdsförening
Vice ordförande: Stefan Salomonsson. Gränsbygdens Trädgårdsförening
Kassör: Mårten Segerberg. Växjö Trädgårdsförening
Sekreterare:  Monica Pihl. Alvesta Trädgårdssällskap                                                      webbansvarig: monica_pihl@hotmail.com och nettis_1970@hotmail.com

Ledamöter

Inger Arvidsson. Älmhults Trädgårdsförening
Bengt Abrahamsson. Ljungby Trädgårdsförening
Eva Kristiansson. Ljungby Trädgårdsförening
Ingrid Burmérius. Urshults Trädgårdsförening
Ingemar Hansson. Gränsbygdens Trädgårdsförening

Suppleanter
Tommy Nilsson. Gränsbygdens Trädgårdsförening
Lena Nilsson. Lessebo Trädgårdsförening