Hem


logo_rst
Länsförbundet av Riksförbundet Svensk Trädgård, Kronobergs län, är en ideell organisation.

Förbundets ändamål är att främja den fritidsmässiga trädgårdsodligen i Kronobergs län och att verka för en allmän förbättring av trädgårdskulturen och därmed också boendemiljön i länet genom utrednings-, rådgivnings- och informationsverksamhet, samt att utgöra en länk mellan länets lokalföreningar och riksförbundet.

Länsförbundet bedriver sin verksamhet genom att

  • följa utvecklingen inom fritidsodlingen,
  • sprida kunskap om odling
  • verka för bildande av nya lokalföreningar
  • verka för samordning av resor för lokalföreningarna
  • verka för att verksamhet i form av kurser och föredrag anordnas gemensamt i läne