Hem


logo_rst
Länsförbundet av Riksförbundet Svensk Trädgård, Kronobergs län, är en ideell organisation.

Förbundets ändamål är att främja den fritidsmässiga trädgårdsodligen i Kronobergs län och att verka för en allmän förbättring av trädgårdskulturen och därmed också boendemiljön i länet genom utrednings-, rådgivnings- och informationsverksamhet, samt att utgöra en länk mellan länets lokalföreningar och riksförbundet.

Länsförbundet bedriver sin verksamhet genom att

  • följa utvecklingen inom fritidsodlingen,
  • sprida kunskap om odling
  • verka för bildande av nya lokalföreningar
  • verka för samordning av resor för lokalföreningarna
  • verka för att verksamhet i form av kurser och föredrag anordnas gemensamt i läne

 

Årsmöte 2017
Älmhults trädgårdsföreningen hälsar er välkomna till
Årsmöte med Kronobergsavdelningen av Riksförbundet svensk trädgård.
Söndagen den 14 maj 2017
kl 10.00 – ca kl 16.00 i Virestad (Sockenstugan, mitt emot kyrkan)
Program:
 Förmiddagskaffe
 Årsmötesförhandlingar
 ”Trädgårdsinspiration” föreläsning av Greenery Studio – arkitekt och trädgård
 Lunch
 Besök i Linnés Råshult – guidning och eftermiddagskaffe.
Anmälan: Senast den 6 maj till Inger Arvidsson tfn 076 80 79 435 eller helst ingerarvidsson@telia.com. OBS meddela ev specialkost
Avgift: 100 kr/deltagare som respektive förening betalar. Resten av kostnaden betalas av Kronobergsavdelningen. Kontant betalning
Hitta till Virestad –
Riksväg 23 – 15 km norr om Älmhult, sväng mot Virestad.
Länsväg 120 – ca 10 km öster om Älmhult, sväng mot Virestad.
Sockenstugan är det röda huset mitt emot kyrkan.